BÁNH MÌ MỀM - SOFT BREAD

3,900,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: KỸ THUẬT SẢN XUẤT BÁNH MÌ MỀM - SOFT BREAD  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 - 18H00 HỌC PHÍ: 3tr9 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự...
Mua hàng

TERIYAKI HAMBURGER

2,900,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: TERIYAKI HAMBURGER  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -18H00 HỌC PHÍ: 2tr9 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính tay thực hành tại lớp...
Mua hàng

CHIGIRI PAN

2,900,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: BÁNH MÌ CHIGIRIPAN NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -18H00HỌC PHÍ: 2tr9 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính tay thực hành tại lớp &...
Mua hàng