BÁNH MÌ MỀM - SOFT BREAD

3,900,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: KỸ THUẬT SẢN XUẤT BÁNH MÌ MỀM - SOFT BREAD  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 - 18H00 HỌC PHÍ: 3tr9 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự...
Mua hàng

MOUSSE CAKE

1,800,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: MOUSSE CAKE  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00- 17H00 HỌC PHÍ: 1tr8 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính tay thực hành tại lớp &...
Mua hàng

FLAN GATO

1,800,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: FLAN GATO  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 - 17H00 HỌC PHÍ: 1tr8 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính tay thực hành tại lớp & Thành...
Mua hàng

CARTOON MOONCAKE - TẠO HÌNH THEO PHONG CÁCH HÀN QUỐC

2,900,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: BÁNH TRUNG THU CARTOON - TẠO HÌNH THEO PHONG CÁCH HÀN QUỐC ( ko cần dùng nước đường) BÁNH DÀNH CHO CÁC EM THIẾU NHI " MÙA TRĂNG THU " NHÉ MỌI NGƯỜI  NƠI HỌC : TP.HCM &...
Mua hàng

BÁNH TRUNG THU TRUYỀN THỐNG

2,900,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: KỸ THUẬT SẢN XUẤT BÁNH TRUNG THU TRUYỀN THỐNG:  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -18H00 HỌC PHÍ: 2tr9 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên...
Mua hàng

BÁNH NGÀN LỚP NHÂN MẶN

2,900,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: BÁNH TRUNG THU NHẬT BẢN - BÁNH NGÀN LỚP  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00- 18H00 HỌC PHÍ: 2tr9 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính...
Mua hàng

TERIYAKI HAMBURGER

2,900,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: TERIYAKI HAMBURGER  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -18H00 HỌC PHÍ: 2tr9 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính tay thực hành tại lớp...
Mua hàng

BÁNH SẦU RIÊNG THÁI - VỎ BÁNH NGÀN LỚP

1,800,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: BÁNH SẦU RIÊNG THÁI - VỎ BÁNH NGÀN LỚP  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -17H00 HỌC PHÍ: 1tr8 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính...
Mua hàng

BÁNH CHUỐI NƯỚNG MẬT ONG & SỐT XOÀI CHANH DÂY

1,800,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: BÁNH CHUỐI NƯỚNG MẬT ONG & SỐT XOÀI CHANH DÂY  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -17H00 HỌC PHÍ: 1tr8 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên...
Mua hàng

MOCHI

2,200,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: SẢN XUẤT BÁNH TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN - MOCHI NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -18H00HỌC PHÍ: 2tr2 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự...
Mua hàng

CHÈ ĐÀI LOAN

2,200,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: BÁNH TRÔI TẠO HÌNH NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -17H00HỌC PHÍ: 2tr2 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính tay thực hành tại lớp...
Mua hàng