BÁNH TRUNG THU TRUYỀN THỐNG

2,900,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: KỸ THUẬT SẢN XUẤT BÁNH TRUNG THU TRUYỀN THỐNG:  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -18H00 HỌC PHÍ: 2tr9 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên...
Mua hàng

BÁNH CHUỐI NƯỚNG MẬT ONG & SỐT XOÀI CHANH DÂY

1,800,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: BÁNH CHUỐI NƯỚNG MẬT ONG & SỐT XOÀI CHANH DÂY  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 -17H00 HỌC PHÍ: 1tr8 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên...
Mua hàng