MOUSSE CAKE

1,800,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: MOUSSE CAKE  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00- 17H00 HỌC PHÍ: 1tr8 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính tay thực hành tại lớp &...
Mua hàng

FLAN GATO

1,800,000 ₫

LỚP BÁNH CHUYÊN ĐỀ: FLAN GATO  NƠI HỌC : TP.HCM & Bình Dương THỜI GIAN HỌC 1 NGÀY TỪ 13H00 - 17H00 HỌC PHÍ: 1tr8 ( Bao gồm nguyên liệu Học viên tự chính tay thực hành tại lớp & Thành...
Mua hàng